Moments_8_Urarjev_Dnevnik-14
Jure Jenko
Nejc Puš

Obnavljanje kućišta i metalne narukvice

Jure Jenko
Nejc Puš
Ručni nas satovi prate praktički pri svakom koraku – mnogi ih nose od jutra do večeri i sa satom na zapešću obavljaju raznorazne aktivnosti. Uzimajući u obzir činjenicu da se sat na taj način izlaže brojnim utjecajima, gotovo je nemoguće izbjeći razna oštećenja kućišta ili metalne narukvice. U urarskoj radionici Malalan vaše satove obnavljaju izučeni majstori koji raspolažu bogatim znanjem i najmodernijom tehnologijom.

Kada svoj ručni sat predate našem prodajnom osoblju u Ljubljani ili Zagrebu, ono ga šalje u jednu od radionica u kojima sat najprije pregledamo. Na temelju njegova stanja procjenjujemo opseg potrebnog rada i koje je dijelove potrebno obnoviti ili zamijeniti. 

Zajedno s vama odlučujemo hoće li postupak uključivati cjelovitu provjeru, samo „osvježenje” ili potpunu restauraciju kućišta. Nakon toga započinje se s radom na način da se cijeli sat rastavi: narukvica se odvaja od kućišta i uklanjaju se mehanizam, staklo, krunica za navijanje i gumbi.

Ako radimo samo vizualno „osvježenje” ili restauraciju vanjštine sata, mehanizam se ne rastavlja već se pohranjuje u zaštićenu komoru u kojoj ostaje praktički do kraja svih postupaka. Svi dijelovi kućišta i narukvice na odgovarajući se način čiste, nakon čega započinje restauracija većih udubljenja.

Moments_8_Urarjev_Dnevnik-26
Proteklih smo godina stekli sve relevantne certifikate za rad s različitim materijalima, uključujući s izrazito zahtjevnim čelikom Oystersteel, koji Rolex koristi u svojim kućištima.
Moments_8_Urarjev_Dnevnik-5
Kućište sata prije obnove

Proteklih smo godina stekli sve relevantne certifikate za rad s različitim materijalima, uključujući s izrazito zahtjevnim čelikom Oystersteel, koji Rolex koristi u svojim kućištima. Veća udubljenja u okviru zahtjevnije restauracije ispunjavaju se postupkom laserskog varenja, što omogućuje vrlo precizan rad, ali ne dovodi do pregrijavanja materijala od kojeg je kućište načinjeno, bilo da je riječ o čeliku, zlatu ili nekom drugom metalu.


Nakon nanošenja materijala slijedi višefazna obrada s pomoću posebnih brusnih traka, čime se čuva originalni oblik kućišta. Kada oblik kućišta odgovara iznimno zahtjevnim standardima proizvođača, usredotočujemo se na finu obradu površine pjeskarenjem, satiniranjem, matiranjem i poliranjem.

Moments_8_Urarjev_Dnevnik-2
Kućište sata prije obnove
Tehnika
Iznimno je važna tehnika urara, koji mora težiti tome da završni rezultat obnove bude potpuno jednak prvotnom stanju.
Četke
Moramo izabrati prave četke i odgovarajuću pastu za poliranje, a ključnu ulogu imaju smjer poliranja, pritisak i brzina vrtnje četke.
Očuvanje
Pri poliranju je, primjerice, vrlo važno da se za što bolji rezultat odstrani što je manje materijala moguće. Ako ručni sat ima metalnu narukvicu, ona se uglavnom polira zajedno s kućištem kako bi se osigurao identičan završni izgled obaju komada.
Ograničenja
Broj mogućih poliranja ograničen je debljinom narukvice i kućišta, a ogrebotine se u velikoj mjeri mogu izbjeći pazeći tijekom nošenja sata i njegovim pažljivim pohranjivanjem kako bi se spriječio njegov kontakt s drugim metalnim modnim dodacima, čime se onemogućuje nastanak ogrebotina na metalnim površinama. 

Kada oblik kućišta i kvaliteta završne obrade zadovolje visoke standarde naše radionice, kućište se još jednom čisti i započinjemo s postupkom ponovnog sastavljanja sata. U toj je fazi najvažnije osigurati vodootpornost, pa stoga uvijek, kao preventivnu mjeru, zamjenjujemo sve brtve u kućištu, krunici za navijanje i gumbima.

Prije ponovnog umetanja osjetljivog mehanizma u kućište provodimo ispitivanja vodootpornosti kako bi se zajamčilo da odgovaraju klasifikaciji proizvođača. Ako se nakon toga pobrinete da je krunica za navijanje pravilno pričvršćena i ne izlažete ručni sat prevelikim tlakovima, on će ostati prikladno vodootporan.

Urarjev_Dnevnik-6
Test vodootpornosti sata
Moments_8_Urarjev_Dnevnik-23
Kućiste sata nakon obnove

Premda je obnavljanje narukvice i kućišta postupak koji se najviše primjećuje na ručnom satu, valja imati na umu da se poliranjem uvijek uklanja nešto materijala s metalnih dijelova. 

Iz tog je razloga broj mogućih poliranja ograničen debljinom narukvice i kućišta, a ogrebotine se u velikoj mjeri mogu izbjeći pazeći tijekom nošenja sata i njegovim pažljivim pohranjivanjem kako bi se spriječio njegov kontakt s drugim metalnim modnim dodacima, čime se onemogućuje nastanak ogrebotina na metalnim površinama. Osim toga, između sata i metalne narukvice može se nositi kožni remen, dok bi se sat trebao čuvati u vrećicama ili kutijama namijenjenima za tu svrhu.

Broj mogućih poliranja ograničen je debljinom narukvice i kućišta.
Moments_8_Urarjev_Dnevnik-1
Prije
Moments_8_Urarjev_Dnevnik-24
Nakon