OPĆA PRAVILA I UVJETI KORIŠTENJA INTERNETSKE STRANICE TE INTERNETSKIH KUPOVINA


UGOVOR

između

Malalan d.o.o.,

Mestni trg 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,

matični broj 1319728000, PDV ID br. SI72016175,

i

KORISNIKOM

kako slijedi1. OPĆENITO

Članak 1

Ova opća pravila i uvjeti definiraju ugovorni odnos između:

1) korisnika i trgovačkog društva Malalan d.o.o., Mestni trg 21, 1000 Ljubljana (u daljnjem tekstu također „Malalan“), u vezi upotrebe i rada internetske stranice www.malalan.eu te

2) korisnika kao kupca i trgovačkog društva Malalan kao ponuditelja, odnosno prodavača u vezi kupovine artikala preko internetske trgovine Malalan.

Ta opća pravila i uvjeti vrijede za sve korisnike internetske stranice. Ulaskom na internetsku stranicu, korisnik potvrđuje da je upoznat s ovim općim pravilima i uvjetima te da je suglasan s istima. U slučaju bilo kakvog kršenja ovih općih pravila i uvjeta, Malalan zadržava pravo upotrijebiti sva pravna sredstva za otklanjanje povrede.


Članak 2

(definicija pojmova i kratica)

Pojmovi i kratice imaju sljedeće značenje:

• STI: internetska stranica, odnosno internetska trgovina Malalan na domeni www.malalan.eu;

• SPP: opća pravila i uvjeti upotrebe internetske stranice te prodaje (kupovine) artikala preko STI-a te sadržaju koji vrijedi pri posjeti STI-u. SPP je dostupan te se može pohraniti i reproducirati u PDF obliku putem klika na poveznicu OVDJE. Malalan ima pravo da po vlastitom nahođenju u bilo kojem trenutku (povremeno) izmijeni SPP (izmjena je razvidna iz navedenog datuma verzije). Korisnici se obavještavaju o izmjeni SPP-a putem poruke elektroničke pošte na adresu e-pošte navedene u korisničkom računu ili putem prethodnih objava na internetskoj stranici. Izmjene SPP-a stupaju na snagu odmah nakon obavijesti. Svaka daljnja upotreba internetske stranice znači prihvaćanje najnovije inačice SPP-a;

• korisnik: osoba koja posjećuje ili upotrebljava STI, neovisno o registraciji;

• kupac: fizička ili pravna osoba koja pošalje narudžbu i izvrši kupovinu artikala preko STI-a;

voditelj obrade STI i/ili ponuditelj i/ili Malalan: trgovačko društvo Malalan d.o.o., Mestni trg 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, matični broj 1319728000, PDV ID br. SI72016175, upisano kod Okružnog suda u Ljubljani, iznos temeljnog kapitala 62.594,00 EUR;

osobni podaci: podaci koji su definirani propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Malalan obrađuje Vaše osobne podatke koje preko internetske stranice STI zaprimi od Vas, tj. posjetitelja internetske stranice upotrebom kolačića, zatim podatke kupaca internetske trgovine, podatke registriranih korisnika STI te podatke komentatora na internetskoj stranici. Detaljnije informacije o tome koje osobne podatke o Vama prikupljamo, na kojim temeljima te u koje svrhe ih obrađujemo te Vaša prava u vezi s osobnim podacima možete pronaći u našoj Politici privatnosti.2. Upotreba internetske stranice

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Članak 3

Internetsku stranicu upotrebljavate na vlastitu odgovornost.

Sadržaj internetske stranice te bilo koji materijali koji se nalaze na internetskoj stranici, dostupni su „kako je“ („kako jesu“), bez ikakvog jamstva, izričitog ili prešutnog (osim u slučaju kupovine artikala preko STI-a).

Malalan ni u kojem slučaju ne odgovara za bilo kakvu štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo kakvu posebnu, kaznenu, neizravnu, slučajnu ili bilo kakvu nastalu štetu koja proizlazi iz ili je u bilo kakvoj vezi:

• s bilo kakvom upotrebom ili nemogućnošću upotrebe (povremenim nefunkcioniranjem) STI-a ili bilo kojeg sadržaja koji se tu može pronaći, odnosno koji je objavljen na internetskoj stranici ili od strane korisnika.

• Malalan ne jamči i ne odgovara za točnost, potpunost, ažuriranost ili pouzdanost bilo kojeg sadržaja ili podataka (informacija).

• za poveznice do internetskih stranica trećih osoba koje sadrži STI, odnosno za poveznice koje bilo kojeg korisnika proslijede na internetske stranice trećih osoba.

• Malalan nema kontrolu nad sadržajem internetskih stranica trećih osoba, uslugama ili artiklima koji su dostupni na internetskim stranicama trećih osoba. Malalan ne odgovara ni za kakvu neizravnu ili izravnu štetu ili gubitak koji nastane kao posljedica upotrebe internetskih stranica trećih osoba. Sami preuzimate svu odgovornost ako odlučite slijediti preusmjeravanja ili poveznice koje vode na internetske stranice trećih osoba.

• s djelima bilo kojih drugih korisnika, registriranih ili neregistriranih.

• s bilo kakvom štetom ili virusima koji mogu zaraziti Vaše računalo, telefon, tablet računalo, opremu ili drugu imovinu zbog pristupa, upotrebe ili pretraživanja na toj internetskoj stranici ili prijenosa bilo kakvog materijala, podataka, tekstova, slika, videozapisa ili zvuka s internetske stranice. Također, Malalan nije odgovoran za gubitak istih koji može nastati upotrebom STI-a.ZLOUPOTREBA STRANICE

Članak 4 


Kao uvjet za upotrebu internetskih stranica, korisnik izjavljuje i potvrđuje da neće internetske stranice upotrebljavati za bilo koju nezakonitu svrhu ili svrhu zabranjenu u ovom SPP-u. STI nije dopušteno upotrebljavati na bilo koji način koji bi oštetio, onemogućio, preopteretio ili ograničio rad internetskih stranica ili dovodio u pitanje upotrebu internetskih stranica od strane drugih korisnika. Nije dopušteno nikakvo preuzimanje niti pokušaj preuzimanja sadržaja ili podataka koji nisu izričito dostupni od strane internetskih stranica.

AUTORSKA PRAVA

Članak 5 

STI je zaštićen autorskim pravima, sva prava su pridržana. Svi sadržaji STI-a, uključujući sporazume, objave, internetski tekst, oblikovanje i slike, vlasništvo su trgovačkog društva Malalan ili ih trgovačko društvo Malalan upotrebljava na temelju dobivenih licencija. Nije dopušteno reproducirati, ponovno objavljivati ili dijeliti sadržaj STI-a bez dopuštenja trgovačkog društva Malalan ili izvornog vlasnika autorskih prava.

UPOTREBA STI-a

Članak 6 

Usluge STI-a (upotreba internetske stranice i internetske kupovine) možete upotrebljavati kao registrirani član STI-a ili bez registracije. Registracija nije uvjet za upotrebu internetske stranice ili internetsku kupovinu.

REGISTRACIJA I KORISNIČKI RAČUN

Članak 7 

Možete se registrirati za upotrebu usluga STI-a. Registrirati se mogu fizičke osobe starije od 16 godina.

Pri prijavi za registraciju korisnik dostavlja sljedeće osobne podatke:

• ime i prezime,

• adresu e-pošte (korisničko ime),

• broj telefona,

• adresu.

Pri registraciji se korisniku automatski dodijeli lozinka, a korisnik je može naknadno promijeniti po želji.

Registracija znači unos i dostavljanje gore navedenih podataka u svrhu stvaranja korisničkog računa (profila) koji omogućuje provjeravanje identiteta. Identitet se provjerava pomoću poruke za potvrdu na dostavljenu adresu e-pošte. Pomoću registracije stvori se korisničko ime (jednako dostavljenoj e-pošti) i dobije lozinka. Lozinka je tajna i korisnik ju ne smije otkrivati trećim osobama. Korisničko ime i lozinka nedvosmisleno određuju korisnika i povezuju ga s unesenim podacima. Korisnik je dužan osigurati da s korisničkim imenom i lozinkom postupa sam, odnosno osoba ovlaštena za postupanje u njegovo ime te je odgovoran za narudžbe koje su poslane pod njegovim korisničkim imenom. U slučaju sumnje na zloupotrebu, korisnik je dužan odmah obavijestiti ponuditelja o tome pozivom na br. tel.+386 (0) 40 316 426 („Pomoć pri kupovini“). Naknadni pristup do korisničkog računa moguć je putem prijave. Prijava znači da se može ući samo uz upis korisničkog imena i lozinke.

Korisnik je dužan dostaviti točne i potpune podatke. Registrirani korisnik je na korisničkom računu dužan odmah ažurirati sve promijenjene podatke („POSTAVKE RAČUNA“).

Korisnik može u bilo kojem trenutku zatvoriti korisnički račun u skladu s uputama na internetskoj stranici koje se povremeno ažuriraju („ZATVARANJE RAČUNA“) ili dostavljanjem zahtjeva za brisanje korisničkog računa na adresu za kontakt onlinestore@malalan.eu. Uz pismeni zahtjev potrebno je priložiti dokaz o identitetu i adresi. Korisnički račun se izbriše nakon potvrde o zatvaranju računa od strane Malalana.


3. Kupovina artikala

CIJENE

Članak 8 


Cijene su navedene u kunama (HRK) te sadrže porez na dodanu vrijednost (PDV). Cijene ne uključuju troškove u vezi s dostavom artikala. Cijene vrijede za internetske kupovine preko STI-a.

Cijene nemaju unaprijed određenu valjanost te se mogu promijeniti u bilo kojem trenutku bez posebne prethodne obavijesti. Važeće cijene su one cijene koje su vrijedile u trenutku kada je poslanu narudžbu zaprimio informacijski sustav ponuditelja.

Akcijske cijene su posebno označene i vrijede tijekom objave na STI-u. Akcije su pobliže objašnjene u Rječniku akcija, kojeg možete pronaći OVDJE.


NAČINI PLAĆANJA

Članak 9 

Načini plaćanja su:

• pomoću platnih, odnosno kreditnih kartica Visa, Maestro i EuroCard/MasterCard (transakcija će se provesti na dan izdavanja računa);

• pomoću PayPala;

• prema predračunu;

• na prodajnim mjestima ponuditelja (plaćanje je također moguće pomoću platnih, odnosno kreditnih kartica).

U slučaju plaćanja prema predračunu, u postupku kupovine odaberite mogućnost plaćanja pouzećem, zatim ćete, nakon narudžbe poslane iz internetske trgovine, preko elektroničke pošte zaprimiti predračun sa svim potrebnim podacima.


NAČIN DOSTAVE

Načini dostave na području Europske unije su:

• preuzimanje artikla u poslovnicama - besplatno; roba čeka kupca u poslovnici 7 dana od dana zaprimanja obavijesti;

• dostava kući, koju izvršava ponuditelj samostalno ili preko ugovornih partnera. U slučaju dostave kući, troškovi prijevoza, poštarine ili mogući drugi troškovi u vezi s tim, nisu uključeni u cijenu artikla. Ako vrijednost kupovine prelazi iznos od 100,00 EUR (uključujući PDV), poštarina (trošak otpreme) je besplatna za kupca, osim u slučaju artikala koji zbog svojih veličina, mase i drugih posebnih značajki zahtijevaju posebno postupanja.

Kupac je upoznat s visinom troškova prije potvrde slanja narudžbe pomoću odvojenog prikaza iznosa tih troškova. U razdoblju posebnih promocija, dostava može biti besplatna za sve kupovine. U takvim slučajevima to će također biti posebno navedeno.

Za dostavu izvan područja Europske unije, korisnik može ponuditelju poslati zahtjev za pripremu ponude za takvu dostavu, uključujući rok isporuke te trošak takve dostave.


Za artikle određenih proizvođača ograničavamo dostavu na druga područja:

· Fope: dostava je ograničena na područje Slovenije i Hrvatske


Artikli se dostavljaju u roku od 3 - 5 radnih dana od datuma zaprimanja „potvrde o narudžbi“, osim u posebnim slučajevima, o čemu će Malalan posebno obavijestiti kupca preko elektroničke pošte (o predviđenom roku dostave). Za vrijeme trajanja Odluke o privremenoj zabrani ponude i prodaje robe i usluga potrošačima u Republici Sloveniji (Sl. l. RS, br. 25/2020) i posljedičnih preventivnih mjera koje vrijede u poslovanju Internetske trgovine i dostavljača, rok dostave produžite će se na 7 - 12 radnih dana ili iznimno, još dulje, ako dođe do iznimnog povećanja broja narudžbi.

Malalan ne preuzima odgovornost za štetu koja može nastati zbog duljeg roka isporuke.


DETALJNIJE O DOSTAVI

Članak 10 

Artikli se dostavljaju na adresu koja je u narudžbi navedena kao „adresa za dostavu“. Za dostavu narudžbe na adresu mora biti osiguran neposredan pristup dostavnog vozila do mjesta navedenog na narudžbi te osigurana mogućnost parkiranja dostavnog vozila na tom mjestu. 

U pravilu, dostave artikala vrše se u prijepodnevnom razdoblju. Kupac je dužan preuzeti naručene artikle na adresi za dostavu u određeno vrijeme i na određeni dan. U slučaju da kupac ne može preuzeti pošiljku u vrijeme dostave, potrebna je ponovna dostava. U slučaju da kupac ne preuzme robu u dogovoreno vrijeme, kupcu će se naplatiti dvostruki trošak ponovne dostave. Ponuditelj, odnosno njegov ugovorni izvođač dostave zadržava pravo da na primjeren način provjeri istovjetnost preuzimatelja artikla (kupca) - npr., uvidom u osobne dokumente. Pri preuzimanju kupac potpisom potvrđuje količinu i kvalitetu naručenog artikla.

Ako se pri preuzimanju pošiljke utvrdi da je pošiljka (paket) ili artikl oštećen, u njemu nedostaje sadržaja ili paket pokazuje znakove otvaranja, kupac je dužan odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od preuzimanja, izravno pokrenuti postupak reklamacije kod dostavljača (DHL), u slučaju dostave od strane ponuditelja, preko elektroničke pošte na onlinestore@malalan.eu .


PRUŽANJE INFORMACIJA PRIJE SKLAPANJA UGOVORA

Članak 11

Ponuditelj se obvezuje da će, prije sklapanja ugovora o kupoprodaji, korisniku pružiti sljedeće informacije u bilo kojem trenutku:


• podatke o ponuditelju (trgovačko društvo, sjedište, poslovna adresa, matični i porezni broj) te kontaktne podatke za brzu i učinkovitu komunikaciju (e-pošta, telefon),

• bitne značajke artikala ili usluga,

• cijene artikala ili usluga koji sadrže porez ili moguće druge pristojbe,

• uvjete i načine plaćanja,

• uvjete, način, mjesto i rok dostave te moguće troškove dostave artikala ili rok izvršenja usluga,

• rok i uvjete za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora; uključujući troškove koji terete kupca u vezi povrata artikla (članak 43.č ZVPot) ili o nepostojanju prava na odustanak od ugovora,

• pojašnjenje postupka podnošenja žalbe uz podatke o osobi za kontakt.

Trgovačko društvo Malalan se obvezuje na isporuku artikla tek kada ono to kupcu pisanim putem potvrdi, zajedno s predviđenim vremenom isporuke. Ako artikla trenutno nema na zalihi, isporuka će se pomaknuti sve dok ponuditelj ne bude imao artikl na zalihi. Transakcija će se izvesti pri potvrdi narudžbe.


POSTUPAK NARUDŽBE

Članak 12 


Narudžba se odvija na slovenskom, hrvatskom ili engleskom jeziku. Artikle se bira i naručuje iz popisa artikala na STI-u. Svi artikli dostupni su sve do isteka zaliha.

Tijek postupka:

1. „DODAJ U KOŠARICU“

Korisnik odabire željeni artikl tako da klikne na ikonu „dodaj u košaricu“.

Prije zaključenja kupnje, korisnik će se preusmjeriti na obavljanje registracije, odnosno od njega se traži da dostavi podatke potrebne za izvršenje narudžbe, i to:

• adresu prebivališta (ulicu, kućni broj, poštanski broj, mjesto, država);

• adresu za dostavu (ulicu, kućni broj, poštanski broj, mjesto, država);

• broj telefona;

• ostale podatke u vezi kupovine (u daljnjem tekstu su svi navedeni podaci navedeni pod zajedničkim imenom kao „podaci o kupcu“).

Prije narudžbe prikazat će se prijedlog narudžbe pripremljene za slanje, na način da se korisniku daje mogućnost provjeriti pravilnost unesenih podataka, odnosno prepoznavanja mogućih pogrešaka te popraviti ili promijeniti podatke povezane s narudžbom (količina i vrsta artikala, podaci o kupcu, način i mjesto dostave te način plaćanja).

 


2. „POTVRDI NARUDŽBU“

Pomoću klika na ikonu „potvrdi narudžbu“ (narudžba s obvezom plaćanja) korisnik izjavljuje da u potpunosti razumije i suglasan je sa SPP-om te da ima odgovarajuću poslovnu sposobnost za sklapanje kupoprodajnog ugovora (odnosno, da mu ona nije ograničena ili oduzeta). Pomoću klika na „potvrdi narudžbu“, narudžba se prosljeđuje informacijskom sustavu ponuditelja.

3. „NARUDŽBA ZAPRIMLJENA / NARUDŽBA U OBRADI“

Nakon potvrde narudžbe, kupac na dostavljenu adresu elektroničke pošte zaprima obavijest „potvrda o zaprimanju narudžbe / narudžba u obradi“, tj. da je narudžba uspješno poslana - zaprimljena u informacijskom sustavu ponuditelja. Pravni status zaprimljene narudžbe je „prednarudžba“ i ne obvezuje ponuditelja osigurati ili dobaviti naručene artikle sve dok ponuditelj ne potvrdi narudžbu.

Ponuditelj će pregledati zaprimljenu narudžbu i provjeriti mogućnost isporuke naručenih artikala te kupca obavijestiti o daljnjem statusu narudžbe i predviđenom roku isporuke (obrada narudžbe). Zaprimljene narudžbe obrađuju se unutar radnog vremena od ponedjeljka do petka po redoslijedu poslanih narudžbi, odnosno po planiranim vremenskim okvirima za preuzimanje artikla.

Ponuditelj može nazvati kupca na njegov broj telefona za kontakt u svrhu osiguranja točnosti isporuke (npr., kako bi se dogovorio za odgovarajuće rješenje ako nije moguće isporučiti artikl) ili u svrhu provjeravanja podataka dostavljenih u narudžbi.

U slučaju narudžbi koje odstupaju od prosječnih narudžbi ili uobičajenih trgovačkih količina kod ponuditelja, ponuditelj zadržava pravo kontaktirati kupca i zahtijevati drukčiji način plaćanja s popisa predviđenih sredstava plaćanja, odnosno zahtijevati odgovarajuće osiguranje plaćanja.

Ponuditelj može potvrditi zaprimljenu narudžbu ili odbiti uz navođenje razloga (npr., artikl nije na zalihi, nije ispunjen zahtjev nakon odgovarajućeg plaćanja zbog unosa i objave cijene koja je očita pogreška, kao posljedica automatiziranog prenošenja podataka, itd.). Ponuditelj zadržava pravo odbiti narudžbu ako kupac ima nepodmirene obveze prema ponuditelju iz prethodnih narudžba, ako je u sporu s ponuditeljem u vezi kupovine preko STI-a ili ako zloupotrebljava pravo odustanka od ugovora. U slučaju odbijanja narudžbe, kupac zaprima obavijest „narudžba odbijena“, a u slučaju kada dio artikala iz narudžbe nije moguće isporučiti, zaprima obavijest „narudžba djelomično odbijena“.

Moguće izmjene poslane narudžbe za artikl (npr., brojevi ili veličine, boje, količine, itd.) kupac može zatražiti tako da, prije obavijesti o potvrdi narudžbe (ili izdavanju računa), pošalje zahtjev za izmjenu na adresu elektroničke pošte onlinestore@malalan.eu ili pozivom na broj telefona +386 (0) 40 316 426.

4. „NARUDŽBA POTVRĐENA I PRIPREMLJENA ZA PREUZIMANJE“

U slučaju potvrde narudžbe, kupac zaprima obavijest „narudžba potvrđena“. Ugovor o kupoprodaji naručenog artikla između ponuditelja i kupca sklopljen je u trenutku kada ponuditelj potvrdi narudžbu, odnosno pošalje poruku elektroničke pošte o potvrdi narudžbe. Od tog trenutka, sve cijene i drugi uvjeti prodaje su fiksni te vrijede za ponuditelja i za kupca. Kupovina obavljena preko internetske stranice STI-a smatra se kupovinom obavljenom u skladu s pravnim poretkom Republike Slovenije, bez uzimanja u obzir pravila o sukobu zakona.

Ugovor o kupoprodaji artikala, odnosno poslana narudžba s potvrdom je u elektroničkom obliku pohranjena na poslužitelju ponuditelja te je kupcu dostupna u svakom trenutku na njegovom korisničkom računu (profilu). Kupac (neregistrirani korisnik) može kopiju narudžbe dobiti na temelju zahtjeva u kojem će navesti podatak u vezi s obavljenom narudžbom, a narudžbu poslati na adresu elektroničke pošte onlinestore@malalan.eu; ponuditelj će poslati kopiju ugovora na adresu elektroničke pošte koja je vrijedila u trenutku kupovine ili poštom na adresu kupca koja je dostavljena u trenutku kupovine. Ugovor se pohranjuje na razdoblje potrebno za pohranjivanje takvih dokumenata u skladu sa zakonodavstvom ili računovodstvenim standardima Republike Slovenije.

Za svoju kupovinu u STI-u, kupac će zaprimiti račun u tiskanom obliku koji će biti priložen uz paket ili će ga izdati poslovnica Malalan u slučaju preuzimanja u poslovnici.ODUSTANAK OD UGOVORA

Članak 13 

Kupac koji je ujedno i potrošač, ima mogućnost odstupiti od ugovora i vratiti artikl bez navođenja razloga u roku od 14 dana od zaprimanja artikla. Za odstupanje od ugovora možete upotrijebiti izjavu koju možete preuzeti OVDJE ili kupac može podnijeti vlastitu, nedvosmislenu izjavu iz koje jasno proizlazi da odustaje od ugovora (uz navođenje broja narudžbe). Izjava o odustanku smatra se pravovremenom ako je poslana u roku određenom za odustanak od ugovora (u slučaju slanja poštom vrijedi datum naveden na pismu od strane ponuditelja poštanskih usluga).

Izjava o odustanku dostavlja se:

• putem adrese elektroničke pošte: onlinestore@malalan.eu;

• poštom na adresu Malalan d.o.o., Spletna trgovina, Mestni trg 21, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Kupac koji je ujedno i potrošač, nema pravo odustati od ugovora u slučajevima kada sigurnosni pečat na bilo kojem od artikala nije u odgovarajućem stanju (vidljiva oštećenja, veće ogrebotine, oštećen ili nalijepljen element za pričvršćivanje na artikl i slično).


POVRAT ARTIKLA

Članak 14 

• U slučaju odustanka od ugovora, kupac snosi teret troška povrata robe.

• Kupac je dužan vratiti artikl u roku od 14 dana od slanja odustanka od ugovora bilo:

o dostavom putem pošte na adresu poslovnice koja je poslala robu (prodala). Adresa je navedena na računu (adrese poslovnica također možete pronaći na www.Malalan.eu/about-us). Smatra se da je kupac pravovremeno vratio robu ako je ona poslana prije isteka roka od 14 dana za povrat. Kao datum slanja vrijedi datum koji je naveden na pošti od strane ponuditelja poštanskih usluga.

o osobnom predajom u poslovnici Malalan Ljubljana.

• Kupac je dužan vratiti artikl koji ne smije biti korišten, oštećen ili promijenjene količine. Ako je predmet povrata artikl koji je kupljen kao komplet, potrebno je vratiti sve komade kompleta.

• Kupac ne može i ne smije neometano koristiti primljeni artikl do odustanka od ugovora, nego smije obaviti pregled i ispitivanje artikla samo do te mjere koja je nužno potrebna za utvrđivanje stvarnog stanja (prirode, svojstava, funkcioniranja artikla) te kako je to uobičajeno u prodavaonicama.

• Kupac odgovara za smanjenje vrijednosti robe, ako je smanjenje vrijednosti posljedica postupanja koje nije nužno potrebno za utvrđivanje prirode, svojstava i funkcioniranja robe. U tom slučaju kupac je dužan platiti artikl u cijelosti.

• Kupac nema pravo na povrat artikla ako je isti izrađen po narudžbi ili ako su na njemu obavljene bilo kakve izmjene, odnosno dorade (gravure, personalizacije, promjene veličine, itd.).


POVRAT KUPOVNE CIJENE

Članak 15 


Ponuditelj će kupovnu cijenu vratiti u roku od 30 radnih dana od zaprimanja obavijesti o odustanku od ugovora, pri čemu zadržava pravo zadržati iznos za povrat do preuzimanja i pregleda vraćenog artikla.

Ponuditelj kupcu vraća plaćanje istim sredstvom plaćanja koje je upotrijebio kupac, osim ako je potrošač izričito zahtijevao upotrebu drugog sredstva plaćanja i ako prodavatelj zbog toga ne snosi nikakve troškove.

U slučaju kupovine poklon kartice ili usluge preko interneta, kupac ima pravo na povrat iznosa kupovne cijene isključivo putem istog sredstva za plaćanje kojeg je koristio. Povrat kupovne cijene moguć je isključivo izravno kupcu, a izvršit će se unutar roka valjanosti poklon kartice.


ODGOVORNOST ZA ARTIKL

Članak 16 


Kupac može reklamirati artikl izravno pri dostavi (vozaču dostavne službe) ili pri preuzimanju u poslovnici, ako artikl nema svojstva koja je ponuditelj izričito zajamčio, ako su poslani pogrešni artikli ili u pogrešnoj količini, boje ili oni koji na neki drugi način odstupaju od narudžbe kupca.

Kod reklamacije sastavlja se reklamacijski zapisnik. Na reklamacijskom zapisniku zabilježit će se zapažanja kupca i zahtijevano pravo na izbor u vezi rješavanja reklamacije. Kupac ima pravo odabrati rješenje, a njegov zahtjev (zamjena robe, knjižno odobrenje ili povrat kupovne cijene) će se zabilježiti na reklamacijskom zapisniku. Reklamacijski zapisnik sastavlja se u dva primjerka, od kojih jedan preuzima kupac.

Naknadne reklamacije u vezi artikla tretiraju se kao ostvarivanje prava na jamstveni zahtjev na temelju jamstva ili stvarnih mana te ih kupac dostavlja ponuditelju:

• putem elektroničke pošte na adresu onlinestore@malalan.eu,

• pozivom na broj telefona +386 (0) 40 316 426 ,

• pismenom izjavom koju možete pronaći OVDJE, a koja se šalje poštom na adresu ponuditelja Malalan d.o.o., Spletna trgovina, Mestni trg 21, 1000 Ljubljana, Slovenija.

U slučaju opravdanih zahtjeva, kupac ima pravo na povrat razumnih troškova slanja na temelju javno objavljenih tarifa prijevoznika koji pružaju usluge javnosti.STVARNE MANE

Članak 17

Ponuditelj je odgovoran za stvarne mane na artiklu. Mana je stvarna ako: 1. artikl nema svojstva koja su potrebna za njegovu uobičajenu upotrebu; 2. artikl nema svojstva koja su potrebna za posebnu upotrebu za koju kupac kupuje artikl, a koja je ponuditelju poznata ili mu je trebala biti poznata; 3. artikl nema svojstva ni kvaliteta koje su bile izričito ili prešutno dogovorene, odnosno propisane; 4. ponuditelj je isporučio artikl koji ne odgovara uzorku ili modelu, osim ako je uzorak ili model pokazan samo radi informiranja.

Prikladnost artikla za uobičajenu upotrebu provjerava se u odnosu na uobičajenu robu jednake vrste i uzimajući u obzir ponuditeljeve izjave o značajkama artikla, koje je ponuditelj ili proizvođač izjavio tijekom oglašavanja, predstavljanja proizvoda ili u navodima na artiklu.

Ukoliko artikl ima stvarnu manu, kupac je dužan ponuditelja pisanim putem obavijestiti o mani, detaljno je opisati te ponuditelju omogućiti pregled artikla. Za prijavu stvarne mane možete ispuniti obrazac OVDJE.

Kupac može stvarnu manu prijaviti u poslovnicama Malalan ili poslati poruku elektroničke pošte na onlinestore@malalan.eu te priložiti ispunjeni obrazac za ostvarivanje prava na temelju stvarne mane i omogućiti pregled artikla. U slučaju slanja artikla putem pošte, troškove slanja snosi kupac. Ako je stvarna mana utemeljene, pored kupovne cijene, kupcu će se vratiti i troškovi slanja. Ponuditelj će potrošaču o rješavanju zahtjeva odgovoriti pisanim putem u roku od 30 dana od zaprimanja artikla u poslovnici. Zbog specifičnosti artikala i moguće potrebe slanja artikla dobavljaču taj rok može biti duži, no ne duži od zakonom predviđenog roka za rješavanje reklamacija. Za prijavu stvarne mane možete ispuniti obrazac OVDJE.

Odgovornost za stvarne mane ponuditelja ne postoji u slučajevima koji izlaze iz sfere kupca (odnosno treće osobe), a osobito kada nastanu zbog nepravilne upotrebe, mehaničkih oštećenja ili neovlaštenih zahvata (npr., popravaka).

Za pravne odnose strana u vezi sa stvarnim manama primjenjuju se odredbe Obveznog zakonika i/ili zakona koji uređuje zaštitu potrošača.


JAMSTVO

Članak 18 


Artikli imaju jamstvo ako je tako navedeno na jamstvenom listu ili na računu. Jamstvo vrijedi uzimajući u obzir upute na jamstvenom listu i uz predočenje računa ponuditelja unutar jamstvenog roka koji je naveden na jamstvenom listu ili računu. Ako nema informacije o jamstvu, artikl nema jamstvo ili podatak o tome nije poznat - u tom slučaju korisnik/kupac može kontaktirati ponuditelja kako bi pridobio informaciju.

Kupac može ostvariti pravo iz jamstva izravno kod proizvođača ili njegovog ovlaštenog servisa koji je dužan popravak pod jamstvom izvršiti u roku od 45 dana od zaprimanja artikla, u suprotnom će artikl zamijeniti drugim, jednakovrijednim artiklom bez mane. Kupac također može ostvariti pravo iz jamstva kod ponuditelja, ali u tom slučaju također vrijedi odredba iz prvog stavka.

Povrat artikla unutar jamstva obavlja se u skladu s uvjetima koje proizvođač navede na jamstvenom listu, a kupac za povrat artikla unutar jamstva ne snosi troškove.


PREUZIMANJE ARTIKALA

Članak 19 


Kupac je dužan preuzeti artikle na adresi za dostavu ili u poslovnici u roku od 7 dana od zaprimanja obavijesti za artikle koje je vratio ponuditelju zbog ostvarivanja prava na reklamaciju, stvarne mane ili jamstva.

KUPOVINA ZA PRAVNE OSOBE ILI TVRTKE

Članak 20 


Predmetni SPP također vrijedi u slučaju kupovine za tvrtke i druge pravne osobe (u daljnjem tekstu pod zajedničkim imenom: „tvrtka“) koje imaju sjedište u Republici Sloveniji, osim ako je ovim člankom drukčije određeno.

U slučaju kupovine za tvrtke, potrebno je pri narudžbi izabrati način plaćanja „po predračunu“ i u napomenama upisati sljedeće podatke o tvrtki: naziv tvrtke, poslovna adresa, sjedište tvrtke, matični broj i PDV ID broj, odnosno porezni broj, ako tvrtka nije obveznik PDV-a. Korisnik je dužan dostaviti točne i potpune podatke tvrtke.

Ako korisnik zahtijeva izdavanje računa na tvrtku, smatra se da je ugovorna strana tvrtka koja je navedena kao primatelj računa, odnosno da je ugovor o kupoprodaji sklopljen između ponuditelja i tvrtke.

Istovremeno, zahtjevom za izdavanje računa na tvrtku (narudžba s obvezom plaćanja), korisnik izjavljuje da je zakonski zastupnik, odnosno ovlašten u ime i za račun tvrtke sklopiti ugovor o kupoprodaji; da jamči ponuditelju da će tvrtka pravilno, pravovremeno i u cijelosti ispuniti sve svoje obveze iz sklopljenog ugovora o kupoprodaji te se sam obvezuje, bezuvjetno i neopozivo, da će kao solidarni jamac i platitelj na prvi poziv ponuditelja ispuniti svaku obvezu, odnosno platiti svaki iznos koji tvrtka kao kupac neće namiriti na temelju obveze iz sklopljenog ugovora o kupoprodaji, a kojeg je sklopio u ime i za račun tvrtke.

Na temelju dostavljenih podataka ponuditelj će pripremiti predračun i poslati ga tvrtki. Kada je predračun plaćen, nastavit će se postupak kupovine i dostave prema predviđenom protokolu.

Ako pri zaprimanju narudžbe ponuditelj ne može utvrditi postojanje tvrtke na temelju javno dostupnih evidencija ili registara, ponuditelj ima pravo kontaktirati korisnika sa zahtjevom da mu u razumnom roku dostavi odgovarajuće dokaze o njegovom postojanju ili po vlastitom nahođenju odbije zaprimljenu narudžbu. U tom slučaju će korisnik (kupac) zaprimiti obavijest „narudžba odbijena“.

U slučaju da tvrtka koja je navedena kao primatelj računa više ne postoji pri zaprimanju potvrde („narudžba je potvrđena“) ili kasnije (iz bilo kojeg razloga) ili je protiv tvrtke predložen ili otvoren stečajni postupak ili je protiv tvrtke pokrenut postupak redovne ili prisilne likvidacije, korisnik je o tome dužan odmah obavijestiti ponuditelja. Ponuditelj može odustati od ugovora neovisno o obavijesti.

Kupac koji je ujedno i poduzetnik, tvrtka ili druga pravna osoba (nije potrošač), nema pravo na odustanak od ugovora bez razloga (članak 16. SPP-a), osim ako je to izričito određeno u SPP-u.

Tvrtka ima pravo na ostvarivanje prava iz garancijskih i jamstvenih zahtjeva na temelju stvarnih mana artikla u skladu s Obveznim zakonikom.

U slučaju kada po ovom SPP-u ili po zakonu tvrtka ima pravo odustati od ugovora i tražiti povrat kupovne cijene, kupovna cijena će se vratiti istim sredstvom plaćanja koje je upotrijebljeno u slučaju kupovine. Ponuditelj zadržava pravo zadržati povrat zaprimljenog plaćanja sve dok ne zaprimi knjižno odobrenje potpisano od strane ovlaštene osobe u tvrtki.OSLOBOĐENJE OD ODGOVORNOSTI

Članak 21 


Zbog prirode poslovanja na globalnom internetu, ponuda artikala preko STI-a se često i brzo ažurira i mijenja. Ponuditelj nastoji osigurati jasne i temeljite informacije za predstavljanje osnovnih značajki (svojstava) artikala u prodaji koje dobiva od dobavljača, zbog čega ponuditelj ne odgovara za moguće pogreške (netočnosti, nepotpunosti) u podacima i za moguću štetu koja proizlazi iz njih. Također, zadržava pravo izmijeniti informacije bez posebnog prethodnog upozorenja.

Slike (fotografije) artikala koje su objavljene u STI-u su simbolične. Moguće razlike između slike i stvarnog artikla (odstupanja u boji, itd.) ne utječu na specifikaciju samog artikla.

Ponuditelj se obvezuje osiguravati točne podatke o cijeni artikala. U slučaju da se cijena artikla promijeni između slanja, odnosno podnošenja narudžbe i zaprimanja, odnosno potvrde narudžbe u informacijskom sustavu ponuditelja, kupcu (neovisno o tome je li potrošač) se omogućuje odustanak od ugovora (kupovine) pod uvjetima koje određuje članak 16. SPP-a.

Ponuditelj nije odgovoran za povremeno nefunkcioniranje STI-a.

U STI-u ne vrijede sve prodajne aktivnosti koje se obavljaju u poslovnicama (maloprodajnim mjestima) ponuditelja.

U slučaju dostave izvan Republike Slovenije, ponuditelj također ne preuzima nikakvu odgovornost da je artikl usklađen s tehničkim i/ili sigurnosnim zahtjevima, odnosno da je označen u skladu sa zahtjevima ili propisima države u kojoj se nalazi navedena adresa za dostavu. U takvom primjeru ponuditelj također ne osigurava da su moguće upute za upotrebu („user manual“) ili druga dokumentacija povezana s kupljenim artiklom na jeziku kupca.


Članak 22 

Odjeljak Rolex

Tijekom navigacije odjeljkom Rolexa na našoj web stranici, neke kolačiće kontrolira ROLEX SA koji primjenjuje sljedeću Politiku kolačića.


4. Završne odredbe

POMOĆ KORISNICIMA I ŽALBENI POSTUPAK

Članak 22 


Za tehničku podršku, moguća pitanja, pritužbe ili podnošenje drugih zahtjeva kontaktirajte nas:


• putem adrese elektroničke pošte: onlinestore@malalan.eu;
• pozivom na broj telefona +386 (0) 40 316 426 (od ponedjeljka do petka od 10 do 16 sati);
• poštom na adresu Malalan d.o.o., Spletna trgovina, Mestni trg 21, 1000 Ljubljana, Slovenija.


RJEŠAVANJE SPOROVA I MJERODAVNO PRAVO

Članak 23 


Ponuditelj ne priznaje nadležnost nijednog pružatelja izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova za rješavanje potrošačkog spora u skladu sa zakonom koji uređuje izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova.


Kao ponuditelj internetske trgovine na području Republike Slovenije, objavljuje elektroničku poveznicu na platformu za online rješavanje potrošačkih sporova („platforma SPRS“), koja je dostupna na ovoj poveznici .


Sve sporove u vezi s korištenjem internetske stranice, odnosno kupovinom artikala preko STI-a, ponuditelj i kupac se obvezuju rješavati sporazumno. Ukoliko to nije moguće, sporove će rješavati stvarno nadležni sud u Ljubljani.


SPP je uređen i tumači se u skladu sa zakonima Republike Slovenije, neovisno o odredbama o sukobu zakona.


OSTALE ODREDBE

Članak 24 


Predmetni SPP predstavlja cjelokupni sporazum između trgovačkog društva Malalan i korisnika u vezi upotrebe internetske stranice, odnosno kupovine artikala preko STI-a te ga nije moguće izmijeniti, osim u pisanom obliku.


U slučaju da je bilo koja odredba SPP-a u cijelosti ili djelomično neizvršiva ili nevažeća (ništetna, nezakonita), smatra se da ta odredba nije sastavni dio SPP-a i ne utječe na valjanost ili izvršivost preostalog dijela SPP-a. Nevažeća ili neizvršiva odredba zamijenit će se odredbom koja je što je moguće više sličnija svrsi nevažeće (neizvršive) odredbe.


Korisnik ne smije prava i obveze iz ovog SPP-a prenijeti na treću osobu (uključujući i prijenos korisničkog računa) bez prethodnog pisanog dopuštenja trgovačkog društva Malalan.


SPP je objavljen na www.malalan.eu/hr/opca-pravila-i-uvjeti i vrijedi od 1. 12. 2020. pa nadalje.