SPLOŠNA PRAVILA IN POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI TER SPLETNIH NAKUPOV


POGODBA

med

Malalan d.o.o.,

Mestni trg 21, 1000 Ljubljana,

matična št. 1319728000, ID št. za DDV SI72016175,

in

UPORABNIKOM

kot sledi

1. Splošno

1. člen

Ta splošna pravila in pogoji opredeljujejo pogodbeno razmerje med:

1) uporabnikom in družbo Malalan d.o.o., Mestni trg 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju tudi »Malalan«), v zvezi z uporabo in delovanjem spletne strani www.malalan.eu ter

2) uporabnikom kot kupcem in družbo Malalan kot ponudnikom oz. prodajalcem v zvezi z nakupom izdelka preko spletne trgovine Malalan.

Ta splošna pravila in pogoji veljajo za vse uporabnike spletne strani. Z vstopom na spletno stran uporabnik potrjuje, da je seznanjen s temi splošnimi pravili in pogoji ter da soglaša z njimi. V primeru kakršnekoli kršitve teh splošnih pravil in pogojev si Malalan pridržuje pravico uporabiti vsa pravna sredstva za odpravo kršitev.


2. člen

(opredelitev pojmov in kratic)

Pojmi in kratice imajo naslednji pomen:

STI: spletna stran oz. spletna trgovina Malalan na domeni www.malalan.eu;

SPP: splošna pravila in pogoji uporabe spletne strani ter prodaje (nakupa) izdelkov prek STI, vsebini, ki je veljavna ob obisku STI. SPP so na voljo ter se lahko shranijo in reproducirajo v PDF obliki s klikom na povezavo TUKAJ. Malalan ima pravico, da po lastni presoji kadarkoli (občasno) spremeni SPP (sprememba je razvidna iz datiranja verzije). O spremembi SPP so uporabniki obveščeni z elektronskim sporočilom na elektronski naslov, naveden v uporabniškem računu, ali s predhodnimi objavami na spletni strani. Spremembe SPP stopijo v veljavo po obvestilu. Vsaka nadaljnja uporaba spletne strani pomeni sprejetje najnovejše različice SPP;

uporabnik: oseba, ki obišče oz. uporablja STI, ne glede na registracijo;

kupec: fizična ali pravna oseba, ki odda naročilo in opravi nakup izdelkov preko STI;

upravljalec STI in/ali ponudnik in/ali Malalan: družba Malalan d.o.o., Mestni trg 21, 1000 Ljubljana, matična št. 1319728000, ID št. za DDV SI72016175, vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, znesek osnovnega kapitala 62.594,00 EUR;

osebni podatki: podatki kot so opredeljeni s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.2. Uporaba spletne strani

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

3. člen

Spletno stran uporabljate na lastno odgovornost.

Vsebina spletne strani ter katerikoli materiali, predloženi na spletni strani, so na voljo "kot je" ("kot so"), brez kakršnekoli garancije, izrecne ali implicitne (razen v primeru nakupov izdelkov preko STI).

V nobenem primeru Malalan ne odgovarja za kakršnokoli škodo, vključno, vendar ne omejeno na kakršnokoli posebno, kaznovalno, posredno, naključno ali kakršnokoli posledično škodo, ki izhaja iz ali je v kakršnikoli povezavi:

• s kakršnokoli uporabo oz. nezmožnostjo uporabe (občasnim nedelovanjem) STI ali katerekoli vsebine, najdene tukaj oz. objavljene na spletni strani ali s strani uporabnika.

• Malalan ne jamči in ne odgovarja za točnost, popolnost, ažurnost ali zanesljivost katerekoli vsebine ali podatkov (informacij).

• za povezave, ki jih STI vsebuje do spletnih strani tretjih oseb, oz. za povezave, ki jih katerikoli uporabnik posreduje do spletnih strani tretjih oseb.

• Malalan nima nadzora nad vsebino spletnih strani tretjih oseb, storitvami ali izdelki, ki so na voljo na spletnih straneh tretjih oseb. Malalan ne odgovarja za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali izgubo, ki nastane kot posledica uporabe spletnih strani tretjih oseb. Sami prevzemate vso odgovornost, ko se odločite slediti preusmeritvam oz. povezavam, ki vodijo do spletnih strani tretjih oseb.

• z dejanji katerih koli drugih uporabnikov, registriranih ali neregistriranih.

• kakršnokoli škodo ali viruse, ki lahko okužijo vaš računalnik, telefon, tablični računalnik, opremo ali drugo lastnino zaradi dostopa, uporabe ali brskanja na tej spletni strani ali prenosa kateregakoli gradiva, podatkov, besedila, slik, videoposnetkov ali zvoka s spletne strani. Prav tako Malalan ni odgovoren za izgubo le-teh, ki bi nastala z uporabo STI.


ZLORABA STRANI

4. člen 


Kot pogoj za uporabo spletnih strani uporabnik izjavlja in potrjuje, da ne bo uporabljal spletnih strani za kakršenkoli namen, ki je nezakonit ali prepovedan s temi SPP. STI ni dovoljeno uporabljati na katerikoli način, ki bi poškodoval, onemogočil, preobremenil ali omejil delovanje spletnih strani ali posegal v uporabo spletnih strani s strani drugih uporabnikov. Kakršnokoli pridobivanje ali poskus pridobivanja vsebin ali podatkov, ki niso izrecno na voljo s strani spletnih strani, ni dovoljen.

AVTORSKE PRAVICE

5. člen 

STI je avtorsko zaščitena, vse pravice pridržane. Vse vsebine STI, vključno s sporazumi, razkritji, spletnim besedilom, postavitvijo in slikami, so last družbe Malalan ali jih družba Malalan uporablja na podlagi pridobljenih licenc. Vsebine STI ne smete reproducirati, ponovno objavljati ali razširjati brez dovoljenja družbe Malalan ali prvotnega imetnika avtorskih pravic.

UPORABA STI

6. člen

Storitve STI (uporaba spletne strani in spletni nakupi) lahko uporabljate kot registrirani član STI ali brez registracije. Registracija ni pogoj za uporabo spletne strani ali spletni nakup.

REGISTRACIJA IN UPORABNIŠKI RAČUN

7. člen 

Za uporabo storitev STI se lahko registrirate. Registrirajo se lahko fizične osebe, starejše od 16 let.

Ob prijavi za registracijo uporabnik posreduje naslednje osebne podatke:

• ime in priimek,

• naslov e-pošte (uporabniško ime),

• telefonska številka,

• naslov.

Geslo bo uporabniku ob registraciji dodeljeno samodejno, uporabnik pa si ga lahko naknadno po želji spremeni.

Registracija pomeni vnos in posredovanje zgoraj navedenih podatkov z namenom oblikovanja uporabniškega računa (profila), ki omogoča preverjanje identitete. Identiteta se preverja s potrditvenim sporočilom na posredovani naslov e-pošte. Z registracijo se ustvari uporabniško ime (enako posredovani e-pošti) in pridobi geslo. Geslo je tajno in ga uporabnik ne sme razkrivati tretjim osebam. Uporabniško ime in geslo nedvoumno določata uporabnika in ga povezujeta z vnesenimi podatki. Uporabnik je dolžan zagotoviti, da z uporabniškim imenom in geslom nastopa sam oz. oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu, ter je odgovoren za naročila, ki so oddana pod njegovim uporabniškim imenom. V primeru suma zlorabe je uporabnik dolžan nemudoma obvestiti ponudnika s klicem na tel. št. +386 (0) 40 316 426 (»Pomoč pri nakupu«). Do uporabniškega računa se naknadno pristopa s prijavo. Prijava pomeni, da se lahko vstopi le z vpisom uporabniškega imena in gesla.

Uporabnik je dolžan posredovati točne in popolne podatke. Vse spremembe podatkov je registrirani uporabnik dolžan nemudoma posodobiti na uporabniškem računu (»NASTAVITVE RAČUNA«).

Uporabniški račun lahko uporabnik kadarkoli zapre skladno z navodili na spletni strani, ki se občasno posodabljajo (»ZAPRTJE RAČUNA«), ali s posredovanjem zahteve za preklic uporabniškega računa na kontaktni naslov onlinestore@malalan.eu. Pisni zahtevi je potrebno priložiti dokazilo o identiteti in naslovu. Po potrditvi zaprtja računa s strani Malalana se uporabnikov račun zbriše.


3. Nakup izdelkov

CENE

8. člen


Cene so navedene v evrih (EUR) in vsebujejo davek na dodano vrednost (DDV). Cene ne vključujejo stroškov, povezanih z dostavo izdelkov. Cene veljajo za spletne nakupe preko STI.

Cene nimajo vnaprej določene veljavnosti ter se lahko kadarkoli spreminjajo brez posebnega predhodnega obvestila. Veljavne cene so tiste cene, kot so bile veljavne v času, ko je oddano naročilo prejel informacijski sistem ponudnika.

Akcijske cene so posebej označene in veljajo za čas objave v STI. Akcije so pojasnjene v Slovarju akcij, ki ga najdete TUKAJ.


NAČINI PLAČILA

9. člen 

Načini plačila so:

• s plačilnimi oz. kreditnimi karticami Visa, Maestro in EuroCard/MasterCard (transakcija se izvede na dan izdaje računa);

• s Paypal-om;

• po predračunu;

• na prodajnih mestih ponudnika (možno plačilo tudi s plačilnimi oz. kreditnimi karticami).


V primeru plačila po predračunu v procesu nakupa izberite možnost plačila po povzetju, nato pa boste po oddanem naročilu iz spletne trgovine po elektronski pošti prejeli predračun z vsemi potrebnimi podatki.


NAČIN DOSTAVE

Načina dostave na območju Evropske unije sta:

• prevzem izdelka v poslovalnicah – brezplačno; blago čaka kupca v poslovalnici 7 dni od dneva prejema obvestila;

• dostava na dom, ki jo izvaja ponudnik v lastni režiji ali preko pogodbenih partnerjev. V primeru dostave na dom stroški prevoza, poštnine ali morebitni drugi stroški v zvezi s tem niso vključeni v ceno izdelka. Če vrednost nakupa presega znesek 1050,00 EUR (z DDV), je poštnina (strošek odpreme) za kupca brezplačna, razen v primeru izdelkov, ki zaradi svojih mer, mase in drugih posebnih značilnosti zahtevajo posebno obravnavo, to so:

O višini stroškov je kupec seznanjen pred potrditvijo oddaje naročila z ločenim prikazom zneska teh stroškov. Dostava je lahko v času posebnih promocij brezplačna za vse nakupe. V takih primerih bo to tudi posebej navedeno.

Za dostavo izven območja Evropske unije lahko uporabnik pošlje zahtevo ponudniku, da pripravi ponudbo za tako dostavo, vključno z rokom dobave ter stroškom te dostave.

Za izdelke določenih proizvajalcev pošiljanje omejujemo na druga območja:

• Fope: Pošiljanje je omejeno na območje Slovenije in Hrvaške


Izdelki se dostavijo v roku 3–5 delovnih dni od datuma prejema »potrdila o naročilu«, razen v posebnih primerih, o čemer Malalan posebej obvesti kupca preko elektronske pošte (o predvidenem roku dostave). Za čas trajanja Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 25/2020) in posledičnih preventivnih ukrepov, ki veljajo pri poslovanju Spletne trgovine in dostavljavca, se rok dostave podaljša na 7–12 delovnih dni ali izjemoma tudi dlje, v kolikor bi prišlo do izjemnega povečanja števila naročil.

Malalan ne prevzema odškodninske odgovornosti, ki bi nastala zaradi daljšega dobavnega roka.NATANČNEJE O DOSTAVI

10. člen

Izdelki se dostavijo na naslov, ki je v naročilu naveden kot »naslov za dostavo«. Za dostavo naročila na naslov mora biti zagotovljen dostop dostavnega vozila neposredno do lokacije, navedene na naročilu, ter zagotovljena možnost parkiranja dostavnega vozila na tej lokaciji. Dostave izdelkov se pravilom vršijo v dopoldanskem času.

Naročene izdelke je kupec dolžan prevzeti ob določeni uri in dnevu na naslovu za dostavo.

V primeru, da kupec v času dostave pošiljke ne more prevzeti, je potrebna ponovna dostava. V primeru, da kupec ne prevzame blaga ob dogovorjenem času, se kupcu dvojno zaračunajo stroški ponovne dostave. Ponudnik oz. njegov pogodbeni izvajalec dostave si pridržuje pravico, da na primeren način preveri istovetnost prejemnika izdelka (kupca) – npr. z vpogledom v osebne dokumente. Ob prevzemu kupec s podpisom potrdi količino in kakovost naročenega izdelka.

Če se ob prevzemu pošiljke ugotovi, da je pošiljka (paket) ali izdelek poškodovan, v njem manjka vsebina ali paket kaže znake odprtja, je dolžan kupec nemudoma, najkasneje pa v roku 30 dni od prevzema sprožiti postopek reklamacije neposredno pri dostavljavcu (DHL), v primeru dostave s strani ponudnika pa preko elektronske pošte onlinestore@malalan.eu.


ZAGOTAVLJANJE INFORMACIJ PRED SKLENITVIJO POGODBE

11. člen

Ponudnik se zavezuje, da bo pred sklenitvijo prodajne pogodbe uporabniku vselej zagotovil naslednje informacije:

• podatke o ponudniku (firma, sedež, poslovni naslov, matično in davčno številko) ter kontaktne podatke za hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),

• bistvene značilnosti izdelkov oz. storitev,

• cene izdelkov oz. storitev, ki vsebujejo davke oz. morebitne druge dajatve,

• pogoje in načine plačila,

• pogoje, način, kraj in rok dostave ter morebitne stroške dostave izdelkov oz. rok izpolnitve storitev,

• rok in pogoje za uresničitev pravice do odstopa od pogodbe; vključno s stroški, ki bremenijo kupca v zvezi z vračilom izdelka (43.č člen ZVPot), ali o neobstoju pravice do odstopa od pogodbe,

• pojasnilo postopka ob pritožbi s podatki o kontaktni osebi.

Družba Malalan se k dobavi artikla zaveže takrat, ko le-to kupcu pisno potrdi skupaj s predvidenim časom dobave. Če izdelek trenutno ni na zalogi, se dobava zamakne dokler ponudnik artikla nima v zalogi. Transakcija se izvede ob potrditvi naročila.


POSTOPEK NAROČANJA

12. člen


Naročanje poteka v slovenskem, hrvaškem ali angleškem jeziku. Izdelke se izbira in naroča iz seznama izdelkov na STI. Vsi izdelki so na voljo do odprodaje zalog.


Potek postopka: 

1. »DODAJ V KOŠARICO«

Uporabnik izbere želeni izdelek tako, da klikne na ikono »dodaj v košarico«.

Pred zaključkom nakupa je uporabnik preusmerjen, da opravi registracijo oz. je naprošen, da posreduje podatke, potrebne za izvedbo naročila, in sicer:

• naslov prebivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država);

• naslov za dostavo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država);

• telefonsko številko;

• ostale podatke v zvezi z nakupom (v nadaljevanju so vsi navedeni podatki enotno poimenovani tudi "podatki o kupcu").

Pred oddajo naročila se prikaže osnutek naročila, pripravljenega za oddajo tako, da ima uporabnik možnost preveriti pravilnost vnesenih podatkov oz. prepoznati morebitne napake ter popraviti oz. spremeniti podatke, povezane z naročilom (količina in vrsta izdelkov, podatki o kupcu, način in kraj dostave ter način plačila).2. »POTRDI NAROČILO«

S klikom na ikono »potrdi naročilo« (naročilo z obveznostjo plačila) uporabnik izjavlja, da v celoti razume in soglaša s SPP in da ima ustrezno poslovno sposobnost za sklenitev kupoprodajne pogodbe (oz. da mu le-ta ni bila omejena ali odvzeta). S klikom na »potrdi naročilo« se naročilo posreduje v informacijski sistem ponudnika.


3. »PREJETO NAROČILO/NAROČILO V OBDELAVI«

Po potrditvi naročila kupec prejme na posredovani elektronski naslov obvestilo »potrdilo o prejemu naročila/naročilo v obdelavi«, tj. da je naročilo uspešno oddano – sprejeto v informacijski sistem ponudnika. Pravni status prejetega naročila je “prednaročilo” in ne zavezuje ponudnika k zagotovitvi oz. dobavi naročenih izdelkov, dokler naročilo ni potrjeno s strani ponudnika.

Prejeto naročilo ponudnik pregleda ter preveri možnost dobave naročenih izdelkov ter kupca obvesti o nadaljnjem statusu naročila in predvidenem roku dobave (obdelava naročila). Prejeta naročila se obdelujejo v delovnem času od ponedeljka do petka po vrstnem redu oddanih naročil oz. po planiranih časovnih terminih za prevzem izdelka.

Ponudnik lahko pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko z namenom zagotavljanja točnosti dobave (npr. da se dogovori za ustrezno rešitev, če izdelka ni mogoče dobaviti) oz. z namenom preverjanja posredovanih podatkov v naročilu.

V primerih naročil, ki odstopajo od povprečnih naročil ali trgovsko običajnih količin pri ponudniku, si ponudnik pridržuje pravico kontaktirati kupca in zahtevati drug način plačila iz nabora predvidenih plačilnih sredstev oz. zahtevati ustrezno zavarovanje plačila.

Ponudnik lahko prejeto naročilo potrdi ali z razlogom zavrne (npr. izdelka ni na zalogi, ni izpolnjena zahteva po ustreznem plačilu, zaradi vnosa in objave očitno napačne cene, ki je posledica avtomatiziranega prenosa podatkov ipd.). Ponudnik si pridržuje pravico do zavrnitve naročila, če ima kupec neporavnane obveznosti do ponudnika iz preteklih naročil, če je v sporu s ponudnikom v zvezi z nakupom preko STI ali če zlorablja pravico do odstopa od pogodbe. V primeru zavrnitve naročila kupec prejeme obvestilo »naročilo zavrnjeno«, v primeru, ko del izdelkov iz naročila ni mogoče dobaviti, pa "naročilo delno zavrnjeno".

Morebitne spremembe oddanega naročila za izdelek (npr. številke oz. velikosti, barve, količine ipd.) lahko kupec poda tako, da pred obvestilom o potrditvi naročila (oz. izdajo računa) pošlje zahtevo za spremembo na elektronski naslov onlinestore@malalan.eu oz. s klicem na telefonsko številko +386 (0) 40 316 426. 


4. »NAROČILO POTRJENO IN PRIPRAVLJENO ZA PREVZEM«

V primeru potrditve naročila kupec prejeme obvestilo »naročilo potrjeno«. Pogodba o nakupu naročenega izdelka med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo oz. pošlje elektronsko sporočilo o potrditvi naročila. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji prodaje fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca. Nakup, opravljen preko spletnih strani STI, se šteje za nakup, opravljen skladno s pravnim redom Republike Slovenije, brez upoštevanja kolizijskih pravil.

Pogodba o nakupu izdelkov oz. oddano naročilo s potrditvijo je v elektronski obliki shranjeno na strežniku ponudnika in je kupcu dostopno v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem računu (profilu). Kupec (neregistrirani uporabnik) lahko kopijo naročila pridobi na podlagi zahteve, v kateri navede podatek v zvezi z opravljenim naročilom, ki jo naslovi na elektronski poštni naslov onlinestore@malalan.eu; ponudnik pošlje kopijo pogodbe na elektronski naslov, ki je bil veljaven v času nakupa oz. po pošti na naslov kupca, ki je bil podan v času nakupa. Pogodba se hrani za čas, potreben za hrambo tovrstnih listin skladno z zakonodajo oz. računovodskimi standardi Republike Slovenije.

Kupec prejme za svoj nakup v STI račun v tiskani obliki, ki je priložen paketu oz. ga izda poslovalnica Malalan v primeru prevzema v poslovalnici.5. »IZDAJA RAČUNA«

Prodajalec mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu. STI izda račun po prejemu kupnine, v tiskani obliki pa ga posreduje kupcu ob pošiljanju oz. odpremi blaga; v primeru plačila in prevzema v poslovalnici, račun izda poslovalnica družbe Malalan. Kupec mora prevzeti račun in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora.


ODSTOP OD POGODBE

13. člen

Kupec, ki je potrošnik, ima možnost, da v roku 14 dni od prejema izdelka odstopi od pogodbe brez navedbe razloga in vrne izdelek. Za odstop od pogodbe se lahko uporabi izjava, ki jo prenesete TUKAJ ali pa kupec poda lastno, nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe (navede številko naročila). Odstopna izjava se šteje za pravočasno, če je poslana v roku, določenem za odstop od pogodbe (v primeru pošiljanja po pošti velja datum, ko je pismo datirano s strani ponudnika poštnih storitev). 

Odstopna izjava se posreduje:

• po pošti na naslov Malalan d.o.o., Spletna trgovina, Mestni trg 21, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Kupec, ki je potrošnik, nima pravice odstopiti od pogodbe v primerih, ko varnostni žig na kateremkoli od artiklov ni v ustreznem stanju (vidne poškodbe, večje praske, poškodovan ali prilepljen element za pritrditev na artikel in podobno).

• preko elektronskega naslova onlinestore@malalan.eu;


VRAČILO IZDELKA

14. člen

• Kupca bremeni strošek vračila blaga v primeru odstopa od pogodbe.
• Kupec je dolžan vrniti izdelek v roku 14 dni od oddaje odstopa od pogodbe bodisi:
o z dostavo po pošti na naslov poslovalnice, ki je blago poslala (prodala). Naslov je naveden na računu (naslove poslovalnic najdete tudi na www.Malalan.eu/about-us). Šteje se, da je kupec pravočasno vrnil blago, če je odposlano pred iztekom 14-dnevnega roka za vračilo. Kot datum odpošiljanja velja datum, ko je pošta datirana s strani ponudnika poštnih storitev.
o z osebno oddajo v poslovalnici Malalan Ljubljana.
• Kupec je dolžan vrniti izdelek nerabljen, nepoškodovan in v nespremenjeni količini. Če je predmet vračila izdelek, kupljen kot komplet, je potrebno vrniti vse kose kompleta.
• Prejetega izdelka kupec ne more in ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe, temveč sme opraviti ogled in preizkus prejetega izdelka zgolj v obsegu, ki je nujno potreben za ugotovitev dejanskega stanja (narave, lastnosti, delovanja izdelka) in kot je to običajno v prodajalnah.
• Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. V tem primeru je kupec izdelek dolžan plačati v celoti.
• Kupec ni upravičen do vračila izdelka, če je bil ta izdelan po naročilu ali če so bile na njem opravljene kakršnekoli spremembe oz. dodelave (gravure, personalizacije, spremembe velikosti itd.).


VRAČILO KUPNINE

15. člen


Ponudnik vrne kupnino v 30 delovnih dneh od prejema obvestila o odstopu od pogodbe, pri čemer si pridržuje pravico, da zadrži vračilo do prevzema in pregleda vrnjenega izdelka.


Ponudnik plačilo kupcu vrne z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če prodajalec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.


V primeru spletnega nakupa darilnega bona ali storitve, je kupec upravičen do vračila kupnine izključno z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil. Vračilo kupnine je možno izključno direktno kupcu, izvrši pa se znotraj obdobja veljavnosti darilnega bona.


ODGOVORNOST ZA IZDELEK

16. člen


Kupec lahko neposredno ob dostavi (vozniku dostavljavca) ali prevzemu v poslovalnici izdelek reklamira, če izdelek nima lastnosti, ki jih je ponudnik izrecno obljubil, če so poslani napačni izdelki ali v napačni količini, barvi ali kako drugače odstopajo od kupčevega naročila.

Ob reklamaciji se napiše reklamacijski zapisnik. Na reklamacijskem zapisniku se zapišejo kupčeve ugotovitve in zahtevana izbirna pravica glede rešitve reklamacije. Kupec ima pravico do izbire rešitve, njegova zahteva (zamenjava blaga, dobropis ali vračilo kupnine) se zabeleži na reklamacijskem zapisniku. Reklamacijski zapisnik se napiše v dveh izvodih, en izvod se posreduje kupcu.

Poznejše reklamacije glede izdelka se obravnavajo kot uveljavljanje jamčevalnih zahtevkov iz naslova garancije ali stvarnih napak in jih kupec naslovi ponudniku:

• preko elektronske pošte na naslov onlinestore@malalan.eu,

• s klicem na telefonsko številko +386 (0) 40 316 426,

• s pisno izjavo, ki jo najdete TUKAJ, poslano po pošti na naslov ponudnika Malalan d.o.o., Spletna trgovina, Mestni trg 21, 1000 Ljubljana, Slovenija.

V primeru upravičenih zahtevkov je kupec upravičen do povračila razumnih stroškov pošiljanja po javno objavljenih tarifah prevoznikov, ki ponujajo storitve javnosti.


STVARNE NAPAKE

17. člen

Ponudnik je odgovoren za stvarne napake izdelka. Napaka je stvarna, če: 1. izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo; 2. izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila ponudniku znana oziroma bi mu morala biti znana; 3. izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane; 4. je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost izdelka za normalno rabo se preverja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju ponudnikovih izjav o značilnostih izdelka, ki jih je dal ponudnik ali proizvajalec z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali z navedbami na izdelku.

V kolikor ima izdelek stvarno napako, je kupec dolžan ponudnika o napaki obvestiti pisno, natančno opisati napako in ponudniku omogočiti pregled izdelka. Za prijavo stvarne napake lahko izpolnite obrazec TUKAJ.

Stvarno napako lahko kupec prijavi v poslovalnicah Malalan ali pošlje elektronsko sporočilo na onlinestore@malalan.eu ter priloži izpolnjen obrazec za uveljavljanje stvarne napake in omogoči pregled izdelka. V primeru pošiljanja izdelka po pošti so stroški pošiljanja na strani kupca. Če je stvarna napaka utemeljena, se kupcu poleg kupnine povrne tudi stroške pošiljanja. Ponudnik pisno odgovori potrošniku o reševanju zahteve v roku 30 dni od prejema izdelka v poslovalnico. Ta rok je zaradi specifik izdelkov in morebitne potrebe po pošiljanju izdelka dobavitelju lahko daljši, vendar ne več kot je z zakonom predviden rok za reševanje reklamacij. Za prijavo stvarne napake lahko izpolnite obrazec TUKAJ.

Odgovornost za stvarne napake ponudnika ni podana v primerih, ki izhajajo iz sfere kupca (oz. tretje osebe), zlasti pa nastanejo zaradi nepravilne uporabe, mehanske poškodbe ali nedovoljenih posegov (npr. popravil).

Za pravna razmerja strank v zvezi s stvarnimi napakami se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika in/ali zakona, ki ureja varstvo potrošnikov.


GARANCIJA

18. člen


Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu in ob predložitvi računa ponudnika znotraj garancijskega roka, ki je naveden na garancijskem listu oz. računu. Če informacije o garanciji ni, izdelek nima garancije ali pa podatek o tem ni znan – v tem primeru lahko uporabnik/kupec kontaktira ponudnika, da zagotovi informacijo.

Garancijo lahko kupec uveljavlja neposredno pri proizvajalcu ali njegovem pooblaščenem servisu, ki je dolžan garancijsko popravilo opraviti v 45 dneh od prejema izdelka, v nasprotnem primeru pa izdelek zamenjati z drugim, enakovrednim in brezhibnim artiklom. Kupec lahko garancijo uveljavlja tudi pri ponudniku, vendar tudi v tem primeru velja določilo iz prvega odstavka.

Vračilo izdelka v garancijo se opravi v skladu s pogoji, ki jih proizvajalec navede na garancijskem listu, kupec z vračilom izdelka v garanciji ne nosi stroškov.


PREVZEM IZDELKOV

19. člen


Kupec je dolžan izdelke, ki jih je vrnil ponudniku zaradi uveljavljanja reklamacije, stvarne napake ali garancije, prevzeti na naslovu za dostavo oz. v poslovalnici v roku 7 dni od prejema obvestila.

NAKUP ZA PRAVNE OSEBE oz. PODJETJA

20. člen


Predmetni SPP veljajo tudi v primeru nakupa za podjetja in druge pravne osebe (v nadaljevanju enotno: »podjetje«), ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, razen v kolikor je v tem členu določeno drugače.

V primeru nakupa za podjetja je potrebno ob naročilu izbrati način plačila »po predračunu« in med opombe zapisati naslednje podatke o podjetju: naziv podjetja, poslovni naslov, sedež podjetja, matično številko ter ID številko za DDV oz. davčno številko, če podjetje ni zavezanec za DDV. Uporabnik je dolžan posredovati točne in popolne podatke podjetja.

Če uporabnik zahteva izdajo računa na podjetje, se šteje, da je stranka pogodbe podjetje, ki je navedeno kot prejemnik računa, oz. da je kupoprodajna pogodba sklenjena med ponudnikom in podjetjem.

Uporabnik z zahtevo izdaje računa na podjetje (naročilo z obveznostjo plačila) obenem izjavlja, da je zakoniti zastopnik oz. da je pooblaščen v imenu podjetja in za račun podjetja skleniti predmetno kupoprodajno pogodbo; da jamči ponudniku, da bo podjetje pravilno, pravočasno in v celoti izpolnilo vse svoje obveznosti iz sklenjene kupoprodajne pogodbe ter se sam nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bo kot solidarni porok in plačnik na prvi poziv ponudnika izpolnil vsako obveznost oz. plačal vsak znesek, ki ga podjetje kot kupec ne bo poravnalo iz naslova obveznosti iz sklenjene kupoprodajne pogodbe, ki jo je sklenil v imenu in za račun podjetja.

Ponudnik glede na podane podatke pripravi predračun in ga pošlje podjetju. Ko je predračun plačan, se postopek nakupa in dostave nadaljuje po predvidenem protokolu.

Če ob prejemu naročila ponudnik ne more na podlagi javno dostopnih evidenc oz. registrov ugotoviti obstoja podjetja, je ponudnik upravičen kontaktirati uporabnika z zaprosilom, da mu v razumnem roku posreduje ustrezna dokazila o obstoju le-tega oz. lahko po lastni presoji zavrne prejeto naročilo. V tem primeru uporabnik (kupec) prejme obvestilo »naročilo zavrnjeno«.

V primeru, da podjetje, ki je navedeno kot prejemnik računa, ob prejemu potrdila (»naročilo potrjeno«) ali pozneje ne obstoji več (iz kateregakoli razloga), ali je zoper podjetje predlagan ali uveden postopek zaradi insolventnosti, ali je zoper podjetje pričet postopek redne ali sodne likvidacije, je dolžan uporabnik o tem nemudoma obvestiti ponudnika. Ne glede na obvestilo lahko ponudnik pisno odstopi od pogodbe.

Kupec, ki je podjetnik, podjetje oz. druga pravna oseba (ni potrošnik), nima pravice do odstopa od pogodbe brez razloga (16. člen SPP), razen če je to izrecno določeno s SPP.

Podjetje je upravičeno uveljavljati garancijske ter jamčevalne zahtevke iz naslova stvarnih napak izdelka skladno z Obligacijskim zakonikom


ODVEZA ODGOVORNOSTI

21. člen


Zaradi narave poslovanja na svetovnem spletu se ponudba izdelkov preko STI ažurira in spreminja pogosto in hitro. Ponudnik si prizadeva zagotoviti jasne in temeljite informacije za predstavitev osnovnih značilnosti (lastnosti) prodajnih izdelkov, ki jih pridobi od dobaviteljev, zato ponudnik ne odgovarja za morebitne napake (netočnosti, nepopolnosti) v podatkih za morebitno škodo, ki iz tega lahko izhaja. Prav tako si pridržuje pravico do spremembe informacij brez posebnega predhodnega opozorila.

Slike (fotografije) izdelkov, objavljene v STI, so simbolične. Morebitne razlike med sliko in dejanskim izdelkom (barvna odstopanja ipd.) ne vplivajo na specifikacijo samega izdelka.

Ponudnik se zavezuje zagotavljati točne podatke o ceni izdelkov. V primeru, da bi se cena izdelka spremenila med pošiljanjem oz. oddajo naročila in prejemom oz. potrditvijo naročila v informacijskem sistemu ponudnika, je kupcu (ne glede na to, ali je potrošnik) omogočen odstop od pogodbe (nakupa) pod pogoji, ki jih določa 16. člen SPP.

Ponudnik ni odgovoren za občasno nedelovanje STI.

V STI ne veljajo vse prodajne aktivnosti, ki se izvajajo v poslovalnicah (maloprodajnih mestih) ponudnika.

V primeru dostave izven Republike Slovenije, ponudnik prav tako ne prevzema nobene odgovornosti, da je izdelek skladen s tehničnimi in/ali varnostnimi zahtevami oz. da je označen skladno z zahtevami oz. predpisi države, v kateri je naveden naslov za dostavo. V takem primeru ponudnik tudi ne zagotavlja, da so morebitna navodila za uporabo ('user manual') oz. druga dokumentacija, povezana s kupljenim izdelkom, v jeziku kupca.


22. člen

Razdelek Rolex

Ko se pomikate po razdelku Rolex na naši spletni strani, so nekateri piškotki upravljani s strani ROLEX SA, kjer velja ta pravilnik o piškotkih.4. Končne določbe

POMOČ UPORABNIKOM IN PRITOŽBENI POSTOPEK

22.1 člen


Za tehnično podporo, morebitna vprašanja, pritožbe ali podajo drugih zahtev nas kontaktirajte:

• preko elektronskega naslova: onlinestore@malalan.eu;
• s klicem na telefonsko številko +386 (0) 40 316 426 (od ponedeljka do petka od 10. do 16. ure);
• po pošti na naslov Malalan d.o.o., Spletna trgovina, Mestni trg 21, 1000 Ljubljana, Slovenija.


REŠEVANJE SPOROV IN VELJAVNO PRAVO

23. člen


Ponudnik ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora skladno z zakonom, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporov.

Kot ponudnik spletne trgovine na območju Republike Slovenije objavlja elektronsko povezavo do platforme za spletno reševanje potrošniških sporov ('platforma SPRS'), ki je na voljo na tej povezavi.

Vse spore v zvezi z uporabo spletne strani oz. nakupom izdelkov preko STI se ponudnik in kupec zavezujeta reševati sporazumno. V kolikor to ne bi bilo mogoče, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.


SPP so urejeni in se razlagajo skladno z zakoni Republike Slovenije ne glede na določbe o koliziji zakonov.
OSTALE DOLOČBE

24. člen


Predmetni SPP predstavljajo celoten sporazum med družbo Malalan in uporabnikom v zvezi z uporabo spletne strani oz. nakupom izdelkov preko STI ter jih ni mogoče spreminjati, razen v pisni obliki.


V primeru, da bi bila katerakoli določba SPP v celoti ali delno neizvršljiva ali neveljavna (nična, nezakonita), se šteje, da to določilo ni sestavni del SPP in ne vpliva na veljavnost ali izvršljivost ostalega dela SPP. Neveljavno oz. neizvršljivo določilo se nadomesti z določilom, ki se najbližje ujema z namenom neveljavnega (neizvršljivega) določila.


Uporabnik ne sme pravic in obveznosti iz teh SPP prenesti na tretjo osebo (vključno s prenosom uporabniškega računa) brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Malalan.


SPP so objavljeni na www.malalan.eu/si/pogoji-uporabe/ in veljajo od 1. 12. 2020 dalje.