Malalan-Tudor-Watchmaking-Service-2
Tudor

Malalan: servis satova Tudor

Tudor
Malalan je dio svjetski priznate Tudorove mreže službenih trgovina i servisnih centara. Svaki sat Tudor predstavlja složeni precizni instrument koji zahtijeva redovito servisiranje kako bi se zajamčile njegove optimalne performanse.
Tudor_Blog_Logo

Malalan, službeni servis Tudor

Servisiranje bi trebalo povjeriti službenom Rolexovom ili Tudorovom servisnom centru jer je svaki urar koji servisira satove Tudor strogo obučen kako bi vam zajamčio uslugu najviše kvalitete.


U okviru servisiranja sata Tudor, mehanizam vašeg sata u cijelosti se pregledava kako bi se zajamčilo da je njegova izvedba u skladu s originalnim specifikacijama. Možete također zatražiti čišćenje i poliranje kućišta sata i narukvice kako bi im se vratio sjaj. Točnost mjerenja vremena i vodootpornost sata uvijek se pomno ispituju kako bi se zajamčila razina kvalitete i pouzdanosti po kojoj su Tudorovi satovi poznati.

Malalan-Tudor-Watchmaking-Service-9
Malalan-Tudor-Watchmaking-Service-7

Identifikacija i analiza sata Tudor


Vaš sat ima jedinstven serijski broj. On Tudorovim urarima omogućuje da ga identificiraju.

Prije obavljanja servisa provodi se detaljan dijagnostički pregled sata. Jedan od visokokvalificiranih urara iz servisnog centra Malalan pažljivo će provjeriti kućište, narukvicu i mehanizam vašeg sata kako bi utvrdio koji će servisni postupci biti potrebni. Na temelju te analize dobit ćete procjenu troškova po stavkama.

Servisiranje bi trebalo povjeriti službenom Rolexovom ili Tudorovom servisnom centru jer je svaki urar koji servisira satove Tudor strogo obučen kako bi vam zajamčio uslugu najviše kvalitete.
Servisiranje mehanizma
Nakon što prihvatite ponudu urar će započeti s rastavljanjem sata. Narukvica sata odvaja se od kućišta. Ono se zatim otvara i iz njega se uklanja mehanizam. Kućište se potom u cijelosti rastavlja.
Čišćenje i zamjena istrošenih dijelova
Rastavlja se i mehanizam, a svaki se od njegovih dijelova pažljivo ultrazvučno čisti. Komponente mehanizma detaljno se pregledavaju, a one koje su istrošene ili oštećene zamjenjuju se originalnim Tudorovim dijelovima.
Podmazivanje i ponovno sastavljanje mehanizma
Mehanizam se ponovno sastavlja, a njegove se komponente pažljivo podmazuju kako bi se trenje i habanje svelo na najmanju moguću mjeru. Tim se postupkom osigurava optimalan i precizan daljnji rad vašeg sata.
Kalibracija
Preciznost sata osigurava nemirnica koja oscilira više od 690.000 puta na dan. Kako bi se osigurala preciznost sata, obavlja se pomna kalibracija koja se zatim provjerava elektroničkim putem. Potom se tijekom narednih nekoliko dana obavlja niz strogih tehničkih ispitivanja kako bi se zajamčio pravilan rad mehanizma.
Ponovno sastavljanje kućišta
Po završetku servisiranja kućište vašeg sata ponovno se sastavlja i pritom se zamjenjuju sve brtve kako bi se osigurala kvaliteta vodootpornosti.
Ispitivanje vodootpornosti
Kućište vašeg sata podvrgava se rigoroznim testiranjima kako bismo zajamčili da ispunjava kriterije vodootpornosti. Dva se testa (vakuumsko i tlačno ispitivanje) provode u vodi nakon čega slijedi dodatni test za detekciju kondenzacije kako bi se zabilježila eventualna prisutnost i najmanje količine vlage u kućištu.

Dodatna usluga završne obrade

Malalan u okviru usluge cjelovitog servisa nudi i dodatnu uslugu završne obrade kućišta i narukvice (ako je to primjenjivo). Ona obuhvaća detaljno poliranje sata, satiniranje i ultrazvučno čišćenje radi vraćanja originalnog sjaja.

Servisiranje kućišta i narukvice vašeg sata izvode se u skladu s istim standardima kvalitete koji se primjenjuju na servisiranje mehanizma. Nakon pomnog čišćenja, kućište i narukvica pažljivo se pregledavaju. Sve istrošene ili oštećene komponente zamjenjuju se originalnim zamjenskim dijelovima kuće Tudor.


Završni pregled kvalitete

Rigorozne provjere kvalitete izvode se u svakoj fazi servisiranja. Za vrijeme posljednje provjere kvalitete ispituju se rezerva snage, preciznost mjerenja vremena i estetski izgled vašeg sata, sve kako bi se još jednom potvrdilo da vaš sat udovoljava najvišim Tudorovim standardima kvalitete.

Nakon cjelovitog servisa Tudorovog sata u Malalanovom servisnom centru, vaš Tudor sat dobiva dvogodišnje jamstvo za obavljeno servisiranje. 


Nakon servisiranja

Važno je da svoj sat Tudor ručno navijete prije prvog nošenja. Da biste to učinili, odvijte krunicu u položaj za navijanje i okrenite je u smjeru kazaljke na satu otprilike 20 puta. Ne zaboravite pravilno pritegnuti krunicu natrag na kućište kako bi osigurala vodootpornost.

Dvogodišnje jamstvo na servis

Nakon cjelovitog servisa sata Tudor u Malalanovom servisnom centru, bez obzira na to jeste li odabrali i opciju završne obrade kućišta i narukvice, vaš Tudorov sat dobiva dvogodišnje jamstvo za obavljeno servisiranje. To jamstvo ne pokriva oštećenja ili kvarove sata koji su posljedica slučajnih oštećenja ili neprikladne upotrebe sata. Svaka intervencija koju na satu obavi treća strana koju Tudor nije ovlastio, kao i svako dodavanje neoriginalnih dijelova ili opreme, dovode do poništenja jamstva na servis.

Malalan-Tudor-Watchmaking-Service-8